Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανάληψη της Ομαδικής Προσφυγής στην Διεθνή Διαιτησία κατά της Κυβέρνησης της Κύπρου ολοκληρώθηκαν. Τα Δικηγορικά μας Γραφεία «KYROS LAW OFFICES» (Athens – Boston) σε συνεργασία με την καταξιωμένη διεθνώς δικηγορική εταιρεία «GRANT & EISENHOFER» ξεκινούν άμεσα την διαδικασία συγκέντρωσης των ενδιαφερομένων. Η προσφυγή θα γίνει στο «Διεθνές Κέντρο Επίλυσης επί Επενδυτικών Διαφορών» (“ICSID”) που εδρεύει στην Washington ΗΠΑ,). Για τον σκοπό αυτό έχουμε ήδη προσλάβει εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία διαιτησίας, η οποία πρόσφατα ανακηρύχθηκε ως η ΤOP Δικηγορική Εταιρεία σε θέματα Διεθνούς Διαιτησίας για το 2013. Επομένως, προχωρούμε άμεσα.

📑

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

ΣYΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑIΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

INFORMATION FROM INVESTORS WITH CLAIMS AGAINST CYPRUS

* Name (Ονοματεπώνυμο):

* Address (Διεύθυνση):

* Email (Διευθ. Ηλ. Ταχυδρομείου):

* Amount of Claim (Ποσόν Διεκδίκησης):

* Father's Name (Όνομα Πατρός):

* Telephone (Τηλέφωνο):

* Nationality/Citizenship (Εθνικότητα/Προέλευση Δικαιούχου:):

* Bank Where Funds Were Deposited (Τράπεζα που κατατέθηκε/επενδύθηκε):

Additional Information (Συμπληρωματικές Πληροφορίες):

2013 © Copyright - Kyros Law Offices | Designed & Developed by Lawnet

newspaper templates - theme rewards