• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ Ασφαλιστικό-Επενδυτικό Πρόγραμμα «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ Ασφαλιστικό-Επενδυτικό Πρόγραμμα «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ»

Μια περαιτέρω συνέπεια της πρόσφατης ανάκλησης Τραπεζικών Ομολόγων Θυγατρικών των Ελληνικών Τραπεζών σε …φορολογικούς παραδείσους (με αρχικό ISINXS….), είναι η περιουσιακή σφαγή εντελώς ανύποπτων και ανυπαίτιων Eλλήνων Πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται πολλαπλώς ζημιωμένοι, καθώς κατέστησαν κυριολεκτικώς όμηροι μιάς παράνομης, ανήθικης και αντιδεοντολογικής πρακτικής.

Αν και ακόμη δεν έχει ..στεγνώσει το μελάνι για την πολύκροτη υπόθεση της ASPISBANKκαι των τεράστιων ζημιών σε ασφαλισμένους και ομολογιούχους, ιδίως σε πελάτες προιόντων unit-linked, άλλη μια ακριβώς όμοια υπόθεση είναι ήδη σε εξέλιξη:

Πελάτες μας απ’όλη την Ελλάδα τηλεφωνούν και μας καταγγέλλουν ότι έχοντας συνάψει ασφαλιστήρια Σύμβαση με την CREDITAGRICOLELIFE στο Ασφαλιστικό-Επενδυτικό Πρόγραμμα «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ», το οποίο συνδέεται με Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο πού έχει επενδυθεί σε Ομόλογο Εκδόσεως “EmporikiGroupFinancePLC” με ISINXS…. (είναι διαφορετικά νούμερα της κάθε εκδόσεως), Η Ασφαλιστική Εταιρεία CREDITAGRICOLELIFE, ως διαχειρίστρια του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου του Προγράμματος αποφάσισε να συμμετάσχει στην Πρόταση Ανταλλαγής των Ομολόγων αυτών, ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ και :

Α. Να αντικατασταθεί το Ομόλογο από Μετοχές

Β. Να τροποποιήσει τους Ειδικούς Ορους και τον Ειδικό Κανονισμό του Ε.Μ.Κ.

Γ. Να αρνηθεί οιαδήποτε Αίτηση Εξαγοράς έως την έναρξη διαπραγματεύσεως των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Επειδή αυτή η ενέργεια αποτελεί μονομερή απόφαση της Εταιρείας, καταχρηστική και παράνομη, θα προβούμε υπέρ των πελατών μας και όσων άλλων ανταποκριθούν σε αυτή την Ανακοίνωση σε Δέσμη Ενεργειών, οι οποίες θα εξικνούνται από Ομαδική Καταγγελία στον Συνήγορο του Καταναλωτή (με τον οποίο ΗΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) , τις Εποπτικές Αρχές, την Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή, την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, και την ίδια την ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

ΕΩΣ ΕΔΩ! ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ PSI ΚΛΠ.

! Για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210.3633104, ή στο info@kyroslawoffices.gr ή στην φόρμα του http://www.apozimiosi.gr/contact. Επίσης μέσω facebookστις σελίδες KYROSLAWOFFICESκαι APOZIMIOSI.GR

Γιάννης Κυριακόπουλος Δικηγόρος-Οικονομολόγος KYROSLAWOFFICES