ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΝΦΙΑ

(ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ!) 

Α. Εισαγωγή για τον ΕΝΦΙΑ

Ως γνωστόν, όλοι οι Έλληνες Πολίτες (φορολογούμενοι) έχουμε λάβει ηλεκτρονικά μέσω του taxisτις ειδοποιήσεις για την καταβολή του Συμπληρωματικού Ενιαίου φόρου Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ο φόρος αυτός (πρώην ΦΑΠ) επιβλήθηκε «ΕΡΗΜΗΝ» μας, αφού έχει υπολογισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να μας έχουν γνωστοποιηθεί τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του, (π.χ. ποιος συντελεστής πρόσοψης ή επιφανείας έχει εφαρμοστεί), ώστε ενδεχομένως να τον αμφισβητήσουμε.

Β. Πως προκύπτει όμως η αξία των ακινήτων για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ;

Κάθε ακίνητο έχει πάρει συγκεκριμένο κωδικό (ΑΤΑΚ, Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) και έχει συγκεκριμένη αξία κατά τους υπολογισμούς του υπουργείου.  Ο υπολογισμός της αξίας των ακινήτων για τον ΕΝΦΙΑ δεν είναι ίδιος με την "αντικειμενική αξία" που εφαρμόζουν οι συμβολαιογράφοι ή οι λογιστές και στηρίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που υπάρχουν στις δηλώσεις Ε9. Αυτός ο τρόπος υπολογισμού δεν είναι διαθέσιμος στον φορολογούμενο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί αν έχει εφαρμοστεί σωστά ο Νόμος, καθώς ΜΟΝΟΝ οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. έχουν πρόσβαση στους συντελεστές βάσει των οποίων έχει γίνει ο υπολογισμός της αξίας των ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση όμως υποστηρίζουμε ότι κάθε φορολογούμενος δικαιούται να φορολογηθεί στην πραγματική αξία του ακινήτου του. 

Γ.  Πως μπορώ να προσβάλλω το "εκκαθαριστικό" ΕΝΦΙΑ;

Από 1.1.2014 για να προσβληθεί οποιαδήποτε πράξη (ή σιωπηρή άρνηση) της εφορίας θα πρέπει να υποβάλλεται πρώτα μια «ενδικοφανής προσφυγή» ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται στο Νόμο και η τυχόν απόρριψη της ένστασης από  την  επιτροπή αυτή μπορεί να προσβληθεί  στα Διοικητικά Δικαστήρια. 

Δ.  Τι μπορώ να πετύχω με την ενδικοφανή προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ;

Αν η αξία του ακινήτου που έχει αναγραφεί στο εκκαθαριστικό είναι υπερβολικά μεγάλη σε σχέση με την αγοραία τότε μπορούμε να ζητήσουμε την φορολόγησή του στην βάση της αγοραίας αξίας του.

Σημειώνουμε δε  ότι εκκρεμεί ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας αντίστοιχη υπόθεση μας, όπου το ανώτατο δικαστήριο θα κληθεί να απαντήσει  στο εξής ερώτημα:

Είναι συνταγματικό να στερείται ο φορολογούμενος το δικαίωμα να αμφισβητεί την φορολογητέα αξία ενός ακινήτου για τον  ΦΑΠ ή τον ΕΝΦΙΑ, όταν θεωρεί ότι η αξία αυτή δεν ανταποκρίνεται  στην πραγματικότητα;

Υπογραμμίζουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας επανειλημμένα έκρινε ότι είναι συνταγματικό να ορίζει ο υπουργός την τιμή ζώνης σε μια περιοχή χωρίς κανένα περιορισμό σε όποιο ύψος κρίνει σκόπιμο  για ένα κυρίως λόγο: Επειδή ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να ανταποδείξει την αξία του ακινήτου του.  Αυτό ακριβώς το συμπέρασμα της νομολογίας εφαρμόζουμε και στην περίπτωση του ΕΝΦΙΑ.

Σημειωτέον ότι οι αντίστοιχες φορολογικές νομοθεσίες στο εξωτερικό (ειδικά στις ΗΠΑ και στη Γαλλία) προβλέπουν πάντα το δικαίωμα του φορολογούμενου να αμφισβητεί την αξία που υπολόγισε η φορολογική αρχή για ένα ακίνητο.

Ε. Τι ζητάμε :

Σκοπός είναι να ζητήσουμε να φορολογηθούμε επί της πραγματικής αξίας και όχι επί  της αξίας που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ εφαρμογή του νόμου 3842/2010.

Για την KYROS LAW OFFICES

 Γιάννης Κυριακόπουλος