ΣΥΝΘΕΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

Οι Τράπεζες, προέβησαν κατά κόρον σε έκδοση «υβριδικών» ομολόγων, με τα οποία τιτλοποιούσαν «δικά» τους εποπτικά κεφάλαια. Κι ενώ η διαδικασία της έκδοσης δεν θίγεται για το κύρος της, η πώλησή τους όμως σε ιδιώτες επενδυτές κυρίως «προθεσμιακών  καταθέσεων» σημαντικού ύψους μέσω κυρίως των τμημάτων PrivateBanking έχει γίνει σε αρκετές περιπτώσεις παράτυπα και παραβιάζοντας σωρεία διατάξεων Κοινοτικών Οδηγιών, Νόμων, Αποφάσεων της ΤτΕ, Αποφάσεων Ε.Κ. κλπ.

 

Οι Κάτοχοι Υβριδικών Τραπεζικών Ομολόγων τα οποία ανακλήθηκαν από τις Τράπεζες από το 2013 κι εντεύθεν, είτε αυτές είναι ακόμη σε λειτουργία είτε όχι (πχ. ΑΤΕ, ΤΤ, ΚΥΠΡΟΥ, MARFIN-ΛΑΙΚΗ κλπ), έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν δικαστικά αποζημίωση με πολύ σημαντικά ποσοστά επιτυχίας, εφ’όσον κατά την μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά, διαπιστωθούν αυτές οι παραβάσεις.

Κατά πάγια πλέον νομολογία, Ελληνική αλλά και Ευρωπαϊκή, και μετά από τις αυστηρές συστάσεις των εποπτικών αρχών, θεωρούνται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ για ΙΔΙΩΤΕΣ επενδυτές και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από αυτούς. Ανεξαρτήτως εάν αποδεχθήκατε «οικειοθελώς» ή αρνηθήκατε την εξαγορά-ανάκλησή τους, εάν κατέχετε ή κατείχατε στο παρελθόν οιοδήποτε από τα ανωτέρω και υποστήκατε ζημίες, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 210.3633104, η στο www.apozimiosi.gr

Ενδεικτικά, για τους ομολογιούχους των 4 συστημικών Τραπεζών, τα ομόλογα που ανακλήθηκαν είναι τα εξής:

  •        ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΤΕ

Με ISINXS0172122904 , ISINXS0203171755, ISINΧS0203173298, ISINΧS0211489207, ISINXS0272106351

  •       ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ EUROBANK 

Με ISIN DE000A0DZVJ6, ISIN XS0232848399, ISIN XS0440371903, ISIN XS0470450700, ISIN XS0302804744

  •        ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑLPHABANK

Με ISIN XS0159153823, ISIN DE000A0DX3M2, ISIN XS0313221110

  •        ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με ISIN   XS0204397425

Με ISIN  XS0261785504